Marian Jelínek

Marian Jelínek je mentálním koučem, hokejovým trenérem a autorem řady úspěšných knih.

Už více než 25 let se intenzivně zabývá sportovní psychologií a tyto nabité znalosti používá v rámci svých přednášek i při koučinku úspěšných sportovců i vrcholových manažerů.

  • UMĚT PRACOVAT S LIMITY

    Sport učí lidi pracovat s limity i neúspěchy a může být velmi užitečné v bežném i pracovním životě.

  • CO MOHU OVLIVNIT

    Vnější okolnosti ovlivnit nemůžeme, ale můžeme ovlivnit, jak na ně reagujeme.

Marian Jelínek o projektu Athletes PRO:

1. Proč je podle Vás důležité, aby existoval projekt Athletes PRO?

Sportovci často po skončení kariéry mohou trpět určitým existenčním vakuem, postrádají další smysl života, který do té doby často vidí pouze ve sportu.


2. Proč by měli sportovci přemýšlet za hranu své sportovní identity?

Sportovci jsou mnohem víc, než jen sportovci a i když věnují určitou fázi svého života vrcholovému sportu, tak zároveň musí být připraveni převléci se do jiné role a nalézt v ní také smysl.


3. Co si může profesionální sportovec přenést do druhé kariéry?

Sportovci bývají i ve druhé kariéře velmi úspěšní a to zejména z důvodů, že je sport naučí spoustě dovednostem a schopnostem. Naučí se pracovat s limity i neúspěchy, řešit mezilidské vztahy nebo například komunikovat a to je vše v pracovním prostředí i v běžném životě velmi užitečné.


4. Proč je u sportovců důležité dbát na mentální stránku?

Naše životy se skládají z objektivní a subjektivní reality. Vnější vlivy ovlivnit nemůžu, ale můžu ovlivnit svoje reakce. A proto bychom měli věnovat velkou pozornost a věnovat větší úsilí na práci na subjektivních světech jedinců, sportovce nevyjímaje.


5. Proč by měli sportovci přemýšlet nad svou bezpečností, např. finanční?

Finance jsou, když jsme zdraví, tou nejdůležitější věcí. A pokud nemáme dobrou finanční gramotnost, tak nám může způsobovat značné problémy v mnoha jiných oblastech života.