Art Econ

Art Econ
ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o. je jednou z prvních soukromých škol v ČR. Na vzdělávacím trhu působíme již 30 rokem a máme přes 3000 úspěšných absolventů. Jsme střední škola s maturitními studijními obory Sportovní management, Grafika médií, Fotografie v reklamní praxi a Herní grafika. Jsme školou, která žije uměním a sportem. Škola, která baví.

Dana Čapková z Art Econ

1

Proč jste se rozhodli pro spolupráci s projektem Athletes PRO (proč Vám dává tento projekt smysl)?

Projekt Athletes PRO nás velice oslovil, protože souzní s naší vizí vzdělávání mimořádně nadaných studentů.


2

Jaký je Váš vztah ke dvou pro projekt klíčovým oblastem - sportu a k vzdělávání?

Vzhledem k tomu, že v managementu školy jsou bývalí reprezentanti, trenéři a stále ještě aktivní rozhodčí, velmi dobře víme, jak  náročné je skloubit školu s vrcholovým sportem. Díky těmto osobním zkušenostem umíme pro sportovce připravit vzdělávání tzv. na míru dle jejich potřeb a vytvořit jim nutné zázemí ke studiu. Je nezbytné je podpořit v jejich duální kariéře tak, aby po ukončení sportovní kariéry našli dobré uplatnění v praxi. Sportovec pro nás není jen sportovcem.