Collegas

Collegas
Jsme společnost sdružující finanční odborníky a zajišťujeme řešení v zásadních životních situacích. Budujeme dlouhodobé osobní vztahy, které jsou nezbytné pro kvalitní finanční plánování. Neuslyšíte od nás jen to, že se bude vždy dařit, ale seznámíme Vás s případnými riziky a naučíme vaše finance těmto rizikům čelit.

František Uhříček z Collegas

1

Proč jste se rozhodli pro spolupráci s projektem Athletes PRO (proč Vám dává tento projekt smysl)?

Ke sportu a sportovců, mám vzhledem ke své pracovní minulosti velmi blízko. Za dobu strávenou v profesionálním sportu jsem zažil spoustu zajímavých a ne vždy pozitivních příběhů nadějných hráčů. Jejich kariéra tak někdy končila jen díky tomu, že neměli potřebné prostředí kolem sebe. Projekt Athletes PRO může být právě pro podobné příběhy řešením a pomocí, pro správnou orientaci v danou chvíli.


2

Jaký je Váš vztah ke dvou pro projekt klíčovým oblastem - sportu a k vzdělávání?

Ačkoliv sám netrávím sportem tolik času jak bych chtěl, tak beru sport jako důležitou součást svého života. Obě mé děti hrají na vysoké úrovni mládežnický fotbal a celkově sport je naším častým tématem. Vzdělávání se rovná vědění a jsem přesvědčený, že čím více toho člověk ví, tím je schopnější se vypořádat s nejrůznějšími životními situacemi.