Gymnázium Jana Palacha

Gymnázium Jana Palacha
Gymnázium Jana Palacha je soukromé gymnázium, které má za sebou již více než 30 let své existence a bylo jednou z prvních registrovaných soukromých škol v ČR. Zakládají se na pozitivní atmosféře a individuálním přístupu.

Ředitel GJP Michal Musil

1

Proč jste se rozhodli pro spolupráci s projektem Athletes PRO (proč Vám dává tento projekt smysl)?

GJP mám dlouhodobou a velmi dobrou zkušenost se studenty z oblasti vrcholového a výkonnostního sportu (např. lyžování, tenis, golf, volejbal, jezdectví, veslování, házená, fotbal) především díky vysoké úrovni školního poradenského pracoviště a nastavení jasných podmínek pro studium nadaných studentů včetně sportovců. Můžeme také nabídnout poradenskou činnosti v oblasti karierového poradenství a zprostředkování kontaktů v oblasti soukromého školství v ČR.


2

Jaký je Váš vztah ke dvou pro projekt klíčovým oblastem - sportu a k vzdělávání?

Jako ředitel školy jsem bývalý velmi aktivní sportovec (lyžování, fotbal, tenis a golf) a absolvent FTVS UK Praha. Inicioval jsem a zaštítil vytvoření programu a systému spolupráce GJP se studenty – sportovci. Považujeme za velkou příležitost nabídnout naše zkušenosti, znalosti, „know-how“ a spolupráci projektu Athletes Pro.