YD Capital

YD Capital
YD Capital staví na stabilních investicích ve formě dluhopisů, které jsou kryté nejen developerskými projekty. Dlouholeté zkušenosti sahající dekádu let zpátky ve spojení s důkladnými analýzami a prověřenými prognózami od významných specialistů jsou nekonečnou inspirací, z níž skupina každý den čerpá. K silným stránkám patří nejen specializace v oborech, ale i osobní přístup, absolutně transparentní komunikace a snaha podílet se na projektech, které mají přesah pro celou společnost. Ve zkratce – YD Capital cílí na to dávat penězům smysl, a to doslova.

Pavel Rydzyk z YD Capital

1

Proč jste se rozhodli pro spolupráci s projektem AthletesPRO?

Veškerá snaha a aktivity YD Capital vychází z touhy být jedineční a zanechávat otisk. Jsme obchodně nastavená společnost a klíčové jsou pro nás ekonomické parametry všech projektů, do kterých vstupujeme. Současně ale dbáme na to, aby naše práce měla význam v dlouhodobém horizontu a my tak dělali svět lepším. 
Důležitá je pro nás spolutvorba – možnost každého z nás vstupovat se svými nápady do dění společnosti a vytvářet tak kreativní prostor pro společnou práci. Často také zmiňujeme dlouhodobost – ta se v našich očích pojí i s etikou – v dnešní společnosti stále více opomíjenou. Naším cílem je spojovat – lidi, hodnoty, energii. Je pro nás tedy přirozené podpořit projekt, jehož hodnoty a cíle nejsou jen pouhá slova, ale pevné základy pro vytvoření něčeho výjimečného. Věřím, že naše partnerství přispěje k vytvoření platformy, která bude zaujímat důležité místo na trhu nejen díky svým aktivitám, ale také díky významnému společenskému přesahu.
 
 
 

 


2

Jaký je Váš vztah ke dvou pro projekt klíčovým oblastem - sportu a k vzdělávání?

Sport a pohyb obecně hraje důležitou roli v našich životech. Den co den překonávat své vlastní limity a posouvat se kupředu nám mnohdy umožní objevit dosud nepoznaný kus sebe sama. Péče o tělo je základ a ruku v ruce s ní by měla jít také starost o naše mentální zdraví. Vzdělání je pak dalším dílkem skládačky na cestě za životem v rovnováze a stabilitě. Vše dohromady člověk využije jak v obecné rovině každodenního fungování, tak i například v roli manažera při vedení lidí. Pokud bych to vztáhnul na naši společnost, tak právě lidský kapitál a jeho rozvoj je našim základním stavebním kamenem.